Imię i nazwisko: Andrzej Olko

Stanowisko: Dyrektor Szpitala

Telefon: (0-83) 353-03-64