Instrukcja obsługi BIP

Instrukcja

Instrukcja korzystania z BIP-u

 Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu podmiotowe. 

Jest ono podzielone na  Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych.

Kategorie opatrzone są nagłówkami zapisanymi obok czerwonego kwadracika w środku którego znajduje się biały trójkąt. W celu ułatwienia odnalezienia informacji ,w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie. Po wskazaniu kursorem myszy nazwy kategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a nazwa kategorii zostaje podkreślona. Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej kategorii wyświetlają się bądź w postaci kolejnych podmenu bądź w postaci informacji docelowej w środkowej części ekranu.

W menu podmiotowym na stronie głównej znajdują się następujące przyciski i zakładki:

 • Dane podstawowe pozwala na wyświetlenie danych adresowych Szpitala,
 • Władze i struktura organizacyjna pozwala na wyświetlenie struktury organizacyjnej Szpitala,
 • Oficjalne dokumenty zawiera informacje o  dokumentach na podstawie których Szpital funkcjonuje, tj. regulaminy, statutu, procedury, zarządzenia, prawo wewnętrzne  Szpitala. Zmiany wprowadzone w dokumentach prezentowanych w BIP-ie,
 • Inne informacje i dokumenty wszelkie dokumenty które należy ujawnić a które nie dotyczą dokumentów oficjalnych,
 • Ogłoszenia  informacje dotyczące wewnętrznych spraw Szpitala typu: zatrudnienia, zmiany,
 • Przetargi informacje dotyczące przeprowadzanych przetargów w Szpitalu, ogłoszenia przetargów,
 • Certyfikaty zawiera informacje o posiadanych przez Szpital certyfikatach, wyróżnieniach, osiągnięciach,
 • Majątek Szpitala informacje dotyczącemajątku jaki Szpital posiada w poszczególnych latach,
 • Kontrole przeprowadzone w Szpitalu pozwala nauzyskanie informacji jakie kontrole i kiedy zostały przeprowadzone w Szpitalu,
 • Instukcja korzystania z BIP zawiera niniejszy tekst,
 • Informacje o biuletynie
 • Mapa serwisu szczegółowo wymieniona struktura strony BIP,
 • Słownik skrótów umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę,
 • Historia zmian zawiera informacje dotyczące wszelkich modyfikacji na stronie,
 • Statystyka odwiedzin zawiera informacje dotyczące wyświetlania strony.