RODO

INFORMACJA

O ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W WOJEWÓDZKIM SZPITALU DLA NERWOWO

I PSYCHICZNIE CHORYCH W SUCHOWOLI

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli informuje, że:

             1/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli jest administratorem danych osobowych Pacjentów, Pracowników i innych osób współpracujących ze Szpitalem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.

            2/ Dane osobowe Pacjentów, Pracowników i innych osób współpracujących ze Szpitalem są przetwarzane na podstawie i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także zgodnie z POLITYKĄ BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w WOJEWÓDZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W SUCHOWOLI.

            3/ W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w Szpitalu należy kontaktować się:

-        z Dyrektorem Szpitala (bezpośrednio lub pisemnie)

lub

-        z wyznaczonym w Szpitalu Inspektorem Ochrony Danych:

 

Wojciech Mojski                 e-mail:  iodo-szpital-suchowola@o2.pl

 

Suchowola, 25 maja 2018 r.

Szukaj dokumentów
od do